Dokumentation til produktudvikling.

Vi kan hjælpe med at fremstille dokumentation til produktudvikling, fra start til slut.

I en produktudviklingsproces kan der være meget forskellige behov for dokumentation, afhængigt af hvilket produkt der udvikles og hvor langt man er i processen.

Helt fra den tidlige researchfase er der brug for at dokumentere hvad man har indsamlet af viden, for at kunne fortolke den, formidle den, og tage beslutninger i forhold til den. 

Tidligt i processen kan vi skabe overblik ved at registrere flygtige ideer. Så går de ikke tabt under en diskussion, eller et møde. Om det er på en post it, under en brainstorm, eller på en skitse i dialog med en samarbejdspartner gælder det om at huske de værdifulde ideer.

Dokumentation øger effektiviteten, i produktudviklings forløb og sikrer dine rettigheder.

Du får registreret det du har frembragt, og det gør kommunikation lettere. Både med dine interne og eksterne samarbejdspartnere, eller investorer.

Hvis du får fremstillet dokumentation i form af tegninger, eller 3D filer og renderinger, kan du sikre dine rettigheder i forhold til patent eller designbeskyttelse, når produktet er ved at være en realitet.

Dokumentation, som sammenlignings grundlag, kan hjælpe dig med at finde ud af, om andre har rettighederne til det, du er i gang med udvikle.

Dokumentation skaber fælles forståelse.

Dit beslutningsgrundlag bliver velfunderet, og lettere at forklare, når dine muligheder er dokumenterede.

Internt og eksternt kører projekter lettere, fordi du bedre kan kommunikere dine ideer og koncepter.

Når man har noget visuelt at forholde sig til, reduceres risikoen for fejl, eller man får dem rettet, hurtigere.

Dine rettigheder kan registreres (forudsat at andre ikke har dem før dig).

Det skaber værdi for forbrugeren, hvis der følger dokumentation i form af bruger manualer og tekniske tegninger, med produktet. Fordi den gør det lettere, at lære at betjene det, eller reparere og servicere det.

Anvendelse af dokumentation.

Dokumentering af research resultater, til inspiration og produktudvikling, eller for at undgå at komme til at kopiere andre.

Dokumentation i forbindelse med ideudvikling, i form af 2D eller 3D skitser. Der kan gøre det lettere at evaluere flere forskellige ideer eller koncepter, i forhold til hinanden.

Produkt renderinger. Der kan gøre det lettere at vurdere det samlede visuelle indtryk, af et koncept, der ikke er gjort fysisk endnu.

Tekniske tegninger og filer. Der gør det muligt at få tilbud på fremstilling, og til at få produktet fremstillet efter.

Stregtegninger til EU designbeskyttelser, brugsmodel registreringer eller patent, der kan sikre din ophavsret.

Illustrationer og fotografi  til produktmanualer, montage anvisninger, hjemmesider eller kataloger.

Prototyper og modeller til at føle produktet i virkeligheden.

Mulighederne er mange.

Du er altid velkommen til at ringe 41266709 for en uforpligtende snak, om dokumentations anvendelsesmuligheder, i forhold til din situation. 

Vi kan fremstille din dokumentation, fra ide fase til produkt manual.

Fra tanke til illustration.