Opgave

I samarbejde  med Ebbe Boyer fra Influx at udvikle et kompensatorunit der erstatter buffertanke i fødevareindustrien.

Mit bidrag

Design forslag, konstruktion og produktionsgrundlag i samarbejde med diverse leverandører af halvfabrikata.

Kompensatorunit til procesindustrien, reducerer nedetid og rengøring.

 

Influx har udviklet deres eget system til at kompensere for uregelmæssigt tryk i tappeanlæg der kan føre til uensartede fyldninger af flydenmde produkter i deres emballage. Hvor der før var brug for buffertanke, der krævede daglige, langvarige nedetider på grund af rengøring og demontage af komponenter i proceslinjen, kan Influxes kompensatorunit få hele processen til at forløbe glidende, med pumperne kørende i høj hastighed, uden “stød” i i systemet. Buffertanke der førhen skulle demonteres, dagligt for rengøring, kan nu helt udelukkes. Dermed bliver hele anlægget mere effektivt da det ikke behøver at stå stille for rengøring i så lang tid som før, samtidigt med at tapperiet kan køre i høj hastighed, under produktion.

 

Kompensator unittet er selvrensende, da det er konstrueret så det kan zippes rent i alle kroge invendigt, med Influxes automatik, uden at der dagligt skal afmonteres komponenter i fyldeanlægget.

 

Har du spørgsmål omkring kompensatorunits, kan du få en uforpligtende snak med Ebbe Boier på telefonnummer 0045 23464957 om hvordan man får et nyt system monteret i proceslinjen, og sparer mange timers daglig rengøring af procesanlæg i fødevareindustrien.

 

Produktudvikling til industriel anvendelse.

Jeg kan hjælpe dig med at gøre din ide til et produkt, og få den hurtigt i markedet.