Hvad er design og dets delprocesser

 

Hvad er design
Der er mange definitioner af hvad design er.

Man kan sige at design er planlagt forandring

Dansk Designcenters definition er: “Design er resultatet af et bevidst og kreativt arbejde med en ide, et problem eller et ønske om forandring. Resultatet, materielt eller imaterielt, skal være præget af æstetik og skabe merværdi.” Læg mærke til at der i denne definition ikke nævnes noget om etik.

INDEX ( verdens største designpris – Danmarks svar på filmens Oskar indenfor design ) definitionen er: “Design to improve life – e.g. design that substantially improves important aspects of human life – Worldwide.” Læg mærke til at succeskriteriet for godt design, her tager udgangspunkt i menneskets velvære.

Den designer, som gør noget målrettet, for at ændre  eksisterende situationer til foretrukne ( frit oversat fra Herbert Simons definition 1969 )

Design er det gode gennemtænkte materielle eller immaterielle produkt, der er tilpasset brugeren og som virksomheden kan skabe værdi ved at omsætte. Kent Laursen Industrielt Designs definition.

Læs mere om design her.

Hvad er designproces

 

 

 

Designproces er et begreb der dækker over en række opgaver eller delprocesser, der i sidste ende fører til et materielt eller immaterielt produkt.

Proces: fra latin “processus”: fremadskridende. Sammensat af ordene “pro”: fremad og “cedere”: gå.

Du kan under kategorien Designydelser, se et eksempel på en designproces, der spænder fra idefase over skitse og designfaser til det endelige produkts fremstilling. Og du kan læse om hvilke opgaver eller ydelser, der eksempelvis kan indgå i de enkelte faser, af processen.

Designprocessen er forskellig fra designer til designer, design branche til design branche og fra produkt til produkt.

Designere med en statsanerkendt minimum 5 årig uddannelse, øver sig i designproces og dens delprocesser gennem hele uddannelsen, indtil den enkelte designer er i stand til at sammensætte en proces, med udgangspunkt i kundens behov eller opgavens art.

Det er af afgørende betydning for økonomien i et designprojekt og det endelige produkts succes, at der sammensættes den rette proces, eller man kan sige ”laves den rette plan for produktudviklings forløbet”

Kent Laursen Industrielt Design

 

 

 

 

Hvad er metode
 

 

 

 

Ordet metode stammer fra græsk “methodos” som er sammensat af ordene “meta”: om,over,ud over. Samt “hodos” som kan oversættes til “vejen”

Man kan sætte sig ind i en opgave, og udvikle en metode til at løse den. Om det drejer sig om udvikling af godt design, eller godt håndværk, så kender mange af os nok til, at den sidste altid er lettere at lave, end den første. Og det er fordi man har “fundet” en metode, i løbet den tid man har brugt med at eksperimentere, undersøge og udvikle.

Kent Laursen Industrielt Design

 

 

 

 

 

Hvad er skitsering
 

 

De fleste forbinder nok ordet skitsering, med en tegning. Men man kan også skitsere i et fast materiale. Eksempelvis i ler, skum eller træ, stof, metalnet eller mange, mange andre materialer. Alt afhængigt af om man er ved at lave beklædningsformgivning, eller et af alle de andre produkter vi omgiver os med.

Det gode ved en fysisk skitse kontra den 3D computerfremstillede, er at man kan føle den, og prøve den af i forhold til den sammenhæng den indgår i.

Kent Laursen Industrielt Design

 

 

Hvad er brugerdrevet innovation

 

At udvikle nye produkter eller teknologier, i samarbejde med, og til at dække brugerens behov.

Kent Laursen Industrielt Design

 

Hvad er bruger analyse

At analysere brugerens behov eller måde at anvende et produkt på. Man kan bla. interviewe eller optage video af en bruger for at analysere hvordan det bedst anvendelige produkt kan udvikles, eller for at teste om en prototype anvendes som det var planlagt. Det kan jo blive dyrt at gå i produktion hvis der er rettelser, forbedringer eller mangler der kræver ændringer af værktøjer.

Kent Laursen Industrielt Design

Hvad er brugerinddragelse

At inddrage brugeren i udviklingen af produktet. Om det så er et menneske eller en elefant.

Kent Laursen Industrielt Design

Hvad er skuemodel

En model til at skue. Altså en, der skal ligne og ikke nødvendigvis fungere. Man kan bruge den til foto eller videooptagelser, messer og udstillinger, eller til at prøve om den er optimal at bruge. Mmm.

Kent Laursen Industrielt Design

Hvad er en funktionsmodel

En model, der bla. har til formål at teste eller optimere funktion, slid og levetid.

Kent Laursen Industrielt Design

Hvad er prototype

En prototype af et fysisk produkt, kan have til formål at definere eller afprøve form og funktion og pris. En prototype af et immaterielt produkt kan eks. have til formål diskutere, evaluere eller videreudvikle arbejdsgange eller metoder på et hospital. Mmm.

Kent Laursen Industrielt Design

Hvad er quick and dirty

Et andet ord for en “mock up”, eller en hurtig sammensætning af materialer for at kunne afprøve en ide. Eller prøve ideen af i forhold til individer. Man kan “bodystorme” med den. Altså materialisere en ide og prøve den af i et supertidligt stadie, i forhold til brugeren, med det formål at nå frem til en optimal løsning så hurtigt og billigt som muligt.

Kent Laursen Industrielt Design

 

Hvad er designbeskyttelse

En designbeskyttelse giver dig eneretten til at bringe dit produkt i omsætning, hvis du kommer først.

Du står stærkere i forhold til konkurrenter med en eneret, også hvis du skal sælge ideer.

En designbeskyttelse dækker produktets udseende men ikke funktionen.

Hvad er servicedesign

 

Et godt eksempel er, turen fra ankomsten i en lufthavn, og til du tager ud fra den, du lige er fløjet til. Jo lettere du føler at turen er gået, jo bedre er den designet. Her kan det være meget synligt at der er stor forskel mellem at flyve økonomi, buisines eller første klasse. De kan være designet vidt forskelligt.

Andre eksempler kan være en internetside der vejleder dig i brug af din varmepumpe eller en betalingsløsning så du kan betale penge med din mobiltelefon.

Kent Laursen Industrielt Design.

 

 

Hvad er strategisk design

Med udgangspunkt i research, at dokumentere en strategi for udvikling, testning og markedsføring af et produkt. Mmm.

 

 

 

Hvad er produktudvikling

 

 

Udvikling af nye produkter eller videreudvikling af eksisterende, i samarbejde med klienten og brugerne, med udgangspunkt i et behov i markedet, og med det formål at skabe værdi for virksomheden.

Kent Laursen Industrielt Design

 

 

 

 

 

Hvad er produktionsgrundlag

 

 

 

 

Produktionsgrundlag er det materiale der skal gøre det så let forståeligt som muligt, for en virksomhed at fremstille et produkt, præcist så godt som det er defineret, eller danne grundlag for, så præcist som muligt, at give tilbud på et produkt eller delprodukt. Produktionsgrundlag kan bla. være tekniske tegninger, 3D filer, referencemodeller, prototyper eller en kombination.

Kent Laursen Industrielt Design