Opgave

I samarbejde  med Ebbe Boyer fra Influx at udvikle en serie silikone grise til rensning af rørsystemer i fødevareindustriens procesanlæg.

Mit bidrag

Design forslag, konstruktion, produktionsgrundlag og fremstilling af prototyper, i silikone, til tests i rørsystemer.

Pigging skåner miljøet

 

Influx har udviklet deres eget system til opsamling af restprodukter i anlæg med væsker og produkter med høj viskositet. Når rørsystemet skal tømmes for et restprodukt, skubbes en såkaldt “gris” gennem rørene i flowretningen og fører det sidste produkt til tapning. Pigging-systemet begrænser således effektivt produkt- og ressourcespildet, og man slipper for lange vandskyl og blandefaser i produktionen.

 

Pigging er en metode, der er blevet brugt i olieindustrien i mere end 100 år. I dag bliver pigging også anvendt i moderne produktionsprocesser, hvor der er hyppige produktskift i rørene. Anlæggets effektivitet og virksomhedens profit øges, samtidigt med at miljøet bliver skånet for produktrester.

 

Har du spørgsmål omkring piggingsystemer, kan du få en snak om hvordan man får et nyt system monteret i proceslinjen eller får optimeret et som ikke virker optimalt med Ebbe Boier på telefonnummer 0045 23464957.

 

Influxes system er testet og gennemprøvet i nogen af Danmarks største fødevare industrier og sparer dagligt miljøet og firmaerne for store omkostninger.

 

Du kan se mere på Influxes hjemmeside her influx.dk

Produktudvikling til industriel anvendelse.

Vi kan hjælpe dig med at gøre din ide til et produkt, og få den hurtigt i markedet.