Beskrivelse

I projektet undersøgte vi det energimæssige, belysningskvalitetsmæssige, æstetiske og samfundsmæssige potentiale i at benytte mikrostrukturerede lysfibre og LED i en hybrid belysningsløsning, der kan føre sollys ind i rum uden adgang til dagslys, med fastholdelse af farveegenskaber og med begrænset tab af lysintensitet.

Mit bidrag

Research, design, konstruktion, udvikling og fremstilling af LED – Solcelle lys armaturer, samt lys armaturer der blander LED lys med lys fra optiske kollektorer, og forbedrer lyskvaliteten ved at erstatte det røde lys der går tabt fra sollyset på dets vej igennem lys fibrene. DTU bidrog med montering af specialfolier fra 3M på mine optikker. og Ibsen Elanlæg monterede anlæggene.

Vi indfangede solstråler, lavede dem om til el og sendte dem ud af LED armaturer indendørs.

Min afrapportering

PSO 343-036

I dokumentet til højre kan du læse min afrapportering om et undervisningsforløb vi havde på Designskolen Kolding, i forbindelse med projektet. Du kan både se billeder fra undervisningsprojektet og fra mine indledende forsøg der førte til de endelige armaturer. Længere nede på siden er en anden af mine rapporter, med mere om hvad min indsats var, og med mange fotos fra bygningen af armaturerne.   KLIK på billedet for at se rapporten.

Vi hentede lys fra optiske kollektorer og sendte det ud af lys armaturer indendørs.

Min afrapportering nummer 2

  Her kan du læse om det der gik godt og det der ikke lykkedes, i min delrapport til DTU. Her er en masse fotos af armaturerne under udvikling. Længere nede kan du se DTUs endelige slutrapport, men her er der ikke nævnt så meget om mit arbejde.   KLIK på billedet for at se hele rapporten.

Tidligere projekt

Før dette projekt lavede vi et indledende projekt, hvor vi opfandt lyskilderne og fik det til at virke med at blande lys fra LED og optiske fibre. Her kan du se billeder af eksperimenter og personer der var med til at komme frem til slutresultatet. Efter det forgående projekt kom der en ny projektleder på dette projekt, da vores projektleder fra projekt 1 blev rektor for DTU.

Her er en video om et andet projekt der gjorde dette projekt muligt.

Her ser du en lille film om resultatet af det tidligere projekt, der gjorde det muligt at få midler til dette. Der er ikke længere monteret en optisk solkollektor på Designskolens tag. Paranses solkollektorer har den sørgelige fejl at linserne falder af i frostvejr. Jeg har kollektoren hængende og cirka halvdelen af linserne ligger i bunden på enheden. Men vores armaturer kan monteres med andre solkollektorer, og Parans har også lavet en ny model, som de har haft store udfordringer med, fordi den smelter fibrene, da deres infrarøde filtre ikke var gode nok. Det fandt vi ud af i projekt 2, hvor vi endnu ikke havde haft problemer med den her viste kollektor.

Omtale

Projektet er omtalt på Elforsks hjemmeside, i forbindelse med ministerbesøg, på Hotherskolen. Jeg var ikke tilstede den dag.

DTU's slut rapport

Her kan du læse hvordan DTU har formuleret slut rapporten.